Za nami kolejne spotkanie dotyczące funduszy norweskich

2022-06-29

W ramach projektu pn. „Miasto przestrzenią rozwoju” finansowanego z programu „Rozwój Lokalny” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 trwają systematyczne prace i konsultacje. W zabrzańskim magistracie odbyło się dzisiaj spotkanie Zespołu Koordynującego projekt „Miasto Przestrzenią Rozwoju” dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Omawiano postępy prac przy realizacji poszczególnych zadań realizowanych w ramach projektu. Jednym z nich jest Akademia Dziecięco-Młodzieżowa – czyli cykl warsztatów, podczas których dzieci będą mogły poczuć się jak prawdziwi studenci. Udział we wszystkich zajęciach jest dla uczestników bezpłatny. Rozpoczną się we wrześniu br. Więcej informacji nt. temat znajdziecie Państwo TUTAJ.

Wcześniej, bo już 18 lipca, w ramach projektu pn. „Miasto Przestrzenią Rozwoju” rozpoczną się półkolonie edukacyjno-zawodowe dla dzieci z Zabrza, które koordynuje Centrum Rozwoju Rodziny. Pierwszy turnus potrwa do 29 lipca, a drugi od 1 do 12 sierpnia. Dzieci będą zwiedzały zabrzańskie atrakcje oraz spędzały czas w ciekawych miejscach naszego miasta; będą też poznawały zawody w miejscu ich realnego wykonywania i uczyły się przedsiębiorczości.

Wcześniej, bo już 18 lipca, w ramach projektu pn. „Miasto Przestrzenią Rozwoju” rozpoczną się półkolonie edukacyjno-zawodowe dla dzieci z Zabrza, które koordynuje Centrum Rozwoju Rodziny. Pierwszy turnus potrwa do 29 lipca, a drugi od 1 do 12 sierpnia. Dzieci będą zwiedzały zabrzańskie atrakcje oraz spędzały czas w ciekawych miejscach naszego miasta; będą też poznawały zawody w miejscu ich realnego wykonywania i uczyły się przedsiębiorczości.

 

Urząd Miejski w Zabrzu. Spotkanie Zespołu Koordynującego projekt „Miasto Przestrzenią Rozwoju” dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Urząd Miejski w Zabrzu. Spotkanie Zespołu Koordynującego projekt „Miasto Przestrzenią Rozwoju” dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

 

Warto przypomnieć, że dzięki projektowi „Zabrze – miasto przestrzenią rozwoju” nowe oblicze zyska Park Hutniczy. Zostanie odświeżony i wzbogacony o małą architekturę. To właśnie tutaj powstanie wodny plac zabaw i skatepark. Dzięki inwestycji Park Hutniczy stanowić będzie wspaniałe miejsce do spędzenia wolnego czasu dla całej rodziny. W ramach projektu w Kończycach i Maciejowie powstaną tężnie. Zyska też m.in. Urząd Stanu Cywilnego w Zabrzu, który zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne.

Wśród zadań nie inwestycyjnych, tzw. „miękkich”, warto wymienić m.in. zajęcia z aktywnych postaw – blok dla dzieci, młodzieży i rodzin oraz „Akademię Witalności” oraz projekt „Zostań z nami w weekend”, które służyć będą integracji lokalnej społeczności.

W mieście będą prowadzone także ogólnodostępne wydarzenia edukacyjne, takie jak zajęcia plenerowe czy eventy ekologiczne, które szerząc wśród mieszkańców wiedzę i promując dobre praktyki przyczynią się do ochrony tych elementów środowiska, które są nam niezbędne do życia.

Wśród głównych celów projektu „Zabrze – miasto przestrzenią rozwoju” warto wymienić m.in.: poprawę jakości życia w mieście poprzez poprawę potencjału gospodarczego i społecznego miasta, jakości środowiska naturalnego oraz jakości przestrzeni miejskich; poprawę spójności działań i wzrost zaufania mieszkańców do instytucji publicznych, stworzenie standardów nowoczesnego świadczenia usług publicznych oraz poprawę zdolności instytucjonalnych administracji miasta.

Oprócz materialnych efektów realizacji projektu odczuwalne będą również efekty niematerialne, w tym m.in.: zintensyfikowanie rozwoju miasta poprzez rozwój miejskich specjalizacji; wzmocnienie integracji mieszkańców; zwiększenie ich świadomości ekologicznej; uatrakcyjnienie przestrzeni miejskiej, a zarazem zwiększenie ilości inicjatyw na rzecz aktywnego spędzania wolnego czasu w „nowej” przestrzeni miejskiej. Działania podstawowe projektu w tym zakresie mają zainicjować proces zmian gospodarczo-społeczno-środowiskowych na terenie miasta,

Projekt realizowany będzie do 30 kwietnia 2024 r.

Całkowite maksymalne koszty kwalifikowalne w ramach projektu wynoszą: 15 328 498,86 zł.

Dofinansowanie:  3 371 346,00  euro.