Celem tego zadania jest zwiększenie dostępności do usług świadczonych elektronicznie przez Urząd Miejski w Zabrzu w obszarach podatków i opłat lokalnych w zakresie podatku od środków transportowych, opłaty za wywóz odpadów komunalnych oraz opłaty za wieczyste użytkowanie, istotnych z punktu widzenia mieszkańców oraz przedsiębiorców funkcjonujących na terenie Miasta Zabrze.

Artykuły/ The articles

  • dRON-870×440
    2023-03-05

    Podpisano umowę na rozwój platformy eBOK

    28 lutego podpisana została umowa z wykonawcą na realizację zadania „Wdrożenie usług na platformie eBOK” w ramach realizacji projektu pn.: „Miasto Przestrzenią Rozwoju” w ramach programu ROZWÓJ LOKALNY, współfinansowanego  ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 …