Podpisano umowę na rozwój platformy eBOK

28 lutego podpisana została umowa z wykonawcą na realizację zadania „Wdrożenie usług na platformie eBOK” w ramach realizacji projektu pn.: „Miasto Przestrzenią Rozwoju” w ramach programu ROZWÓJ LOKALNY, współfinansowanego  ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021.

Celem tego zadania jest zwiększenie dostępności do usług świadczonych elektronicznie przez Urząd Miejski w Zabrzu w obszarach podatków i opłat lokalnych w zakresie podatku od środków transportowych, opłaty za wywóz odpadów komunalnych oraz opłaty za wieczyste użytkowanie, istotnych z punktu widzenia mieszkańców oraz przedsiębiorców funkcjonujących na terenie Miasta Zabrze.

Prace związane z rozbudową platformy eBOK rozpoczęły się z dniem podpisania umowy i potrwają do 30. marca 2024 r.

Logo - Fundusze Norweskie - Miasto Zabrze