Nowe możliwości dla mieszkańców Zabrza
/
New possibilities for the inhabitants of Zabrze


Zabrze - logo

O PROJEKCIE
/ ABOUT THE PROJECT

🇵🇱 Projekt „Miasto Przestrzenią Rozwoju” finansowany jest z programu „Rozwój Lokalny” współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021 oraz Budżetu Państwa.
Realizowany jest w partnerstwie z Politechniką Śląską i Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach oraz przy współpracy z doradcami ze Związku Miast Polskich.

🇬🇧 The project „The city as a space for development” is funded from the “Local Development” Program co-funded from the grants of the Norwegian Financial Mechanism for the years 2014–2021 and the State Budget.
It is performed in partnership with the Silesian University of Technology and the University of Technology in Katowice with collaboration by the consultants from the Union of Polish Cities.

🇵🇱 Projekt realizowany jest w terminie od 3.01.2022 r. do 30.04.2024 r.
Całkowite maksymalne koszty kwalifikowalne w ramach projektu wynoszą 15 328 498,86 PLN
Dofinansowanie: 3 371 346,00 EUR

🇬🇧 The project performance term is from the 3rd January, 2022 to the 30th April, 2024.
The maximum qualifiable total costs covered by the project amount to
PLN 15 328 498,86.
Co-funding: EUR 3 371 346,00.

Realizowane projekty
/ The projects performed

Mapa projektów

1.

Park Hutniczy i Skatepark / The Metallurgical Park and Skatepark

🇵🇱 Park Hutniczy zyska nowe oblicze. Odświeżony, zadbany, wzbogacony o małą architekturę, wodny plac zabaw i skatepark będą stanowić wspaniałe miejsce na spędzenie wolnego czasu dla całej rodziny.

🇬🇧 The Metallurgical Park will have a new look. Refreshed, trimmed and enriched with street furniture, a water playground and a skatepark will constitute an excellent family entertainment place.

2.

Centrum Szkoleniowe Start-upów / Training Centre for Start-ups

🇵🇱 Rozwój zaczyna się od pierwszego kroku. Zabrze będzie wspierać pierwsze kroki start-upów na trudnej drodze innowacji medycznych.

🇬🇧 The development starts with the first step. Zabrze will support the first steps in start-ups along the challenging path of medical innovations.

3.

Budowa tężni w Kończycach i w Maciejowie / Construction of brine graduation towers in Kończyce and Maciejów

🇵🇱 Tężnie w Zabrzu. Dwie lokalizacje, dużo możliwości. Rewitalizacja przestrzeni, ekologia, zdrowie, design każdy odkryje tu coś dla siebie.

🇬🇧 The brine graduation towers in Zabrze. Two locations, numerous possibilities. Revitalisation of space, ecology, health, design, everyone will discover something for themselves.

4.

Urząd Stanu Cywilnego — prace budowlane i adaptacyjne / The Registry Office – construction and adaptation works

🇵🇱 Urząd Stanu Cywilnego zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne.

🇬🇧 The Registry Office will be adapter to the needs of people with disabilities. Any architectural barriers will be removed.

5.

Zajęcia z aktywnych postaw — blok dla dzieci, młodzieży i rodzin / Active attitude activities – block for children, youth and families

🇵🇱 Zajęcia z aktywnych postaw zaprojektowane do pracy z dziećmi i młodzieżą będą stanowiły wspaniałe wprowadzenie w świat aktywności społecznej i pomocy innym ludziom wokół nas.

🇬🇧 The active attitude activities designed for collaboration with children and youth will become an excellent introduction in the world of social activity and assistance of other people around us.

6.

Animacja lokalnej społeczności — „Akademia Witalności” i „Zostań z nami w weekend” / Local community animation – „Vitality Academy” and “Stay with us over the weekend”/ 

🇵🇱 Planowany jest szeroki zakres działań wielotematycznych dla całych rodzin wprowadzających witalność i świeżość w pomysłach na zaplanowanie zarówno dnia codziennego jak i czasu wolnego.

🇬🇧 A wide scope of all family multi-topic activities introducing vitality and freshness in the concepts of planning both working days and time off.

7.

Edukacja ekologiczna / Ecological education

🇵🇱 W mieście będą prowadzone ogólnodostępne wydarzenia edukacyjne, takie jak zajęcia plenerowe czy eventy ekologiczne, które szerząc wśród mieszkańców wiedzę i promując dobre praktyki przyczynią się do ochrony tych elementów środowiska, które są nam niezbędne do życia.

🇬🇧 Generally available educational events will be conducted in the city, such as outdoor activities of ecological events that will contribute to the protection of the environment elements necessary for live, by dissemination of knowledge among the population and promoting good practices.

8.

Jak na studiach — zajęcia dla dzieci i młodzieży / Like in a University – activities for children and youth

🇵🇱 Zapraszamy na zajęcia dla dzieci i młodzieży pod patronatem uczelni wyższej. W budynkach uczelni młodzi mieszkańcy miasta będą zgłębiać tajniki robotyki, informatyki czy biologii. Wszystkie zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę uniwersytecką na specjalnie opracowanych programach autorskich.

🇬🇧 We invite for children and youth activities under the patronage of a university. On the university premises the young inhabitants of the city will explore the secrets of robotics, computer science or biology. All the activities will be conducted by qualified university teachers following specially developed proprietary curricula.

Aktualności/News

 • MAX_3161
  2022-11-25

  Za nami pierwsze Śniadanie Biznesowe w Zabrzu

  🇵🇱 Przedstawiciele firm działających w wielu branżach gospodarki oraz prywatni przedsiębiorcy wzięli dzisiaj udział w I Śniadaniu Biznesowym, które zorganizowano w Arenie Zabrze. Przedstawiciele samorządu rozmawiali z ekspertami o tym, jak wzajemnie się wspierać, aby rozwijać potencjał Zabrza, …

 • Jak na studiach
  2022-11-21

  Rusza rekrutacja do Akademii Dziecięco-Młodzieżowej

  🇵🇱 Zapraszamy do zapisywania dzieci na zajęcia popularnonaukowe organizowane w ramach Akademii Dziecięco – Młodzieżowej „Jak na studiach”. Przedsięwzięcie realizowane jest w partnerstwie z Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach w ramach projektu „Miasto przestrzenią rozwoju” i jest finansowane ze środków Norweskiego …

 • DSC_0348
  2022-11-17

  W Zabrzu odbyło się podsumowanie XI Światowego Forum Miejskiego

  🇵🇱 „Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości” to hasło, które towarzyszyło tegorocznej edycji Światowego Forum Miejskiego (WUF), które odbyło się tym razem w Polsce – największego i najważniejszego wydarzenia na świecie poświęconego rozwojowi miast. Wydarzenie …

 • DSC_2021-scaled
  2022-11-08

  Rodziny rywalizowały w grze terenowej „Zabrzańskie Diamenty”

  🇵🇱 W ubiegłą sobotę Centrum Rozwoju Rodziny zaprosiło zabrzan do udziału w grze miejskiej, dzięki której można było lepiej poznać swoją małą ojczyznę. Ostatecznie w grze „Zabrzańskie Diamenty” wystartowało 30 drużyn. W trasę po mieście wyruszyły …

Bądźmy w kontakcie
/ Contact us