Miasto wdraża standardy dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami

Poprawa komfortu funkcjonowania osób ze specjalnymi potrzebami mieszkających w naszym mieście to główny cel „Miejskiego Standardu Dostępności Miasta Zabrze”. Przyjęty 17 kwietnia, zarządzeniem prezydent Małgorzaty Mańki-Szulik, dokument jest zbiorem wytycznych ujednolicających rozwiązania techniczne i przestrzenne opracowane z myślą nie tylko o osobach z niepełnosprawnościami, ale wszystkich grupach użytkowników – w tym m.in. seniorów, użytkowników wózków, dzieci, kobiet w ciąży czy osób nieznających języka danego kraju.

Opracowanie zostało przygotowane w ramach projektu „Miasto Przestrzenią Rozwoju” finansowanego z programu „Rozwój Lokalny”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz budżetu Państwa.

Celem przygotowania dokumentu było wyznaczenie kierunków dalszego rozwoju miasta Zabrze w zakresie dostępności architektonicznej, komunikacyjno-informacyjnej, a także cyfrowej, tak by każda przestrzeń miejska oraz obiekt publiczny umożliwiał różnym grupom społecznym maksymalnie samodzielne i pełne użytkowanie.

W „Miejskim Standardzie Dostępności Miasta Zabrze” określono wymagania i wytyczne projektowe dla przestrzeni otwartych (zewnętrzne przestrzenie publiczne) oraz dla przestrzeni zamkniętych (budynki użyteczności publicznej), a także dokonano analizy miejskich stron internetowych i aplikacji mobilnych pod kątem dostępności cyfrowej i na jej podstawie opracowano dobre praktyki w tym zakresie pod kątem potrzeb wszystkich grup użytkowników, w tym dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Stworzenie dokumentu było pierwszym krokiem, który zawiera plan podejmowania kolejnych działań na rzecz adaptacji nie tylko architektonicznej obiektów użyteczności publicznej pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ale także dostosowywało cyfrowo strony internetowe i aplikacje na urządzenia mobilnych dla osób z niepełnosprawnościami, tak aby mogły one w pełni korzystać z wszelkich możliwych zasobów i usług cyfrowych.