Logo - Fundusze Norweskie - Miasto Zabrze

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić na konferencję pn:

 

DOSTĘPNOŚĆ INSTYTUCJI PUBLICZNYCH I OBIEKTÓW SPORTOWYCH
DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI.

 

Konferencja organizowana jest przez Urząd Miejski w Zabrzu w ramach projektu „Miasto Przestrzenią Rozwoju” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz Budżetu Państwa.

 

23 maja 2023 godzina 9:00
Sala Konferencyjna Arena Zabrze, ul. Roosevelta 81, 41-800 Zabrze

 

OPIS WYDARZENIA:

Miasto Zabrze od wielu lat prowadzi działania i realizuje programy pomocowe na rzecz osób z niepełnosprawnościami przeznaczając gminne środki finansowe oraz pozyskując fundusze zewnętrzne (unijne, norweskie, PFRON i inne).

CELE PROWADZONYCH DZIAŁAŃ MIASTA ZABRZE:

 • zwiększanie udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu gospodarczym i społecznym
  i publicznym miasta Zabrza poprzez wyrównywanie szans w korzystaniu z praw i obowiązków jakie przysługują wszystkim obywatelom;
 • stworzenie dostępnego środowiska we wszystkich aspektach życia obywatela;
 • zapewnienie osobom o szczególnych potrzebach swobodny dostęp do dóbr, usług, sportu, rekreacji stale ulepszając dostępność architektoniczną, cyfrową i informacyjno-komunikacyjną;
 • dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb wszystkich obywateli;

Dzięki pozyskaniu środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego mogliśmy zorganizować pierwszą w Zabrzu konferencję na temat dostępności instytucji publicznych i obiektów sportowych dla osób z niepełnosprawnościami oraz zorganizować w dniu następnym turniej dualny piłki nożnej dla dzieci z niepełnosprawnościami.  Konferencja umożliwi nam przeanalizować postępy w realizacji działań na rzecz kompleksowej dostępności oraz podjąć kolejne działania w celu dalszego zwiększania dostępności we wszystkich aspektach życia obywateli.

Podczas konferencji będziemy omawiać kompleksowo dostępność w Polsce w instytucjach publicznych oraz sportowych. Zaprosiliśmy do udziału specjalistów w zakresie dostępności, a także osoby ze szczególnymi potrzebami, które podzielą się z nami swoimi doświadczeniami w aspekcie dostępności w życiu publicznym i prywatnym. Uwieńczeniem konferencji na temat dostępności będzie wydarzenie sportowe na murawie stadionu Arena Zabrze, gdzie w duchu sportowej rywalizacji fair play zagrają w piłkę nożną dzieci z niepełnosprawnościami ze śląskich szkół specjalnych. Turniej dualny piłki nożnej odbędzie się w dniu następnym tj 24.05.2023 o godzinie 9:00, na którym oprócz piłkarskich rozgrywek, wielu atrakcji, zabaw i nagród dla uczestników, dzieci będą mogły spotkać się z Marcinem Oleksym – polskim futbolistą AMP i zdobywcą Nagrody za Bramkę Roku 2022 im. Ferenca Puskasa w prestiżowym plebiscycie FIFA The Best 2022.

Koordynator Konferencji: Anna Jasińska:  ajasinska@um.zabrze.pl, tel +48 694 933 068


PROGRAM KONFERENCJI:

 

PROWADZĄCY KONFERENCJĘ: Krzysztof Kiepura

 

9:00 – 9:45 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI ORAZ POWITANIE PRELEGENTÓW ORAZ ZAPROSZONYCH GOŚCI:

  1. dr Małgorzata Mańka-Szulik – Prezydent Zabrza

9:45 – 11:30     I PANEL:
DOSTĘPNOŚĆ INSTYTUCJI PUBLICZNYCH DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

  1. prof. PŚ dr hab. Aleksandra Kuzior: „„Model inkluzywny zrównoważonego rozwoju społecznego na przykładzie projektu „Miasto Przestrzenią Rozwoju”
   – Politechnika Śląska (partner projektu)
  2. prof. PŚ dr hab. inż. arch. Beata KucharczykBrus : „Dostępność architektoniczna
   w projekcie Miasto Przestrzenią Rozwoju”– Politechnika Śląska (partner projektu)
  3. Rafał Kwapuliński – specjalista ds. osób z niepełnosprawnościami: „Dostępność instytucji publicznych” – Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR
  4. Krzysztof Wostal i Agnieszka Majnusz: „Skuteczna komunikacji osób
   z niepełnosprawnościami” – Fundacja TRANSGRESJA

11:30 – 12:00   przerwa kawowa

12:00 – 14:00   II PANEL:
DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

  1. dr Jakub Hawranek – specjalista z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu: „Niepełnosprawność ruchowa w aspekcie medycznym” – Szpital Miejski
   w Zabrzu
  2. Piotr Szymala – prezes Wojewódzkiego Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych: „Dostępność obiektów sportowych i dyscyplin sportowych”
   – WSSIRN „START” Katowice
  3. Michał Wilk – nauczyciel wychowania fizycznego: „Dostępność dyscyplin sportowych w Zabrzu” – Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 w Zabrzu
  4. Angelika Chrapkiewicz-Gądek – mówca motywacyjny, podróżniczka, nurek
  5. Marcin Oleksy – gość specjalny: polski futbolista AMP, zdobywca Bramki Roku 2022 w plebiscycie FIFA

14:00 – 15:00   obiad

15:00    ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI


Aby potwierdzić udział w konferencji prosimy o wypełnienie formularza uczestnika konferencji, określenie szczególnych potrzeb i przesłanie potwierdzenia uczestnictwa w konferencji w wybranej przez Pana / Panią formie:

Miejsce organizacji konferencji jest dostępne pod względem architektonicznym, informacyjnym i komunikacyjnym. Podczas wydarzenia zostały uwzględnione potrzeby osób z  niepełnosprawnościami, zapewniono informacje o ewakuacji osób z niepełnosprawnościami w planie ewakuacji dostępnym na stronie internetowej wydarzenia oraz w punkcie informacyjnym znajdującym się  zaraz po wejściu do budynku Areny, gdzie znajduje się również punkt rejestracji uczestników konferencji. Podano wskazówki dojazdu zróżnicowanymi środkami transportu i oznaczono dojście do Sali konferencyjnej z przystanków autobusowych oraz z parkingu naziemnego i podziemnego. Oznaczono dojazd do Sali konferencyjnej dla osób na wózkach inwalidzkich. Oznaczono informacje o przejściach dla pieszych, schodach i windzie, a także główne wejście do budynku, toalet. Podczas konferencji zapewniono asystentów przeszkolonych z  zakresu zasad komunikacji i właściwego zachowania wobec osób z niepełnosprawnościami – do ich zadań należy odbiór z przystanku, doprowadzenie gości do miejsca wydarzenia, asysta podczas przerwy kawowej / obiadu.  Wyznaczono do kontaktu koordynatora konferencji i zapewniono alternatywne formy kontaktu do koordynatora  wydarzenia (zadzwonienie, przesłanie SMS, mail). Podczas konferencji zapewniono odpowiednie rozwiązania techniczne ułatwiające prelegentom przekazywanie informacji do odbiorców tj: tłumaczy Polskiego Języka Migowego, pętlę indukcyjną, napisy, proste i przejrzyste prezentacje multimedialne, prowadzącego konferencję wspomagającego rolę narratora. Catering konferencyjny dostosowano dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W ramach konferencji zapraszamy również na Turniej dualny piłki nożnej dla dzieci z niepełnosprawnościami, który odbędzie się 24 maja na murawie Stadionu Arena Zabrze o godzinie 9.00.

Szczegółowe informacje w zakładce TURNIEJ

FORMULARZ UCZESTNIKA KONFERENCJI

INSTRUKCJA DOJAZDU