Urząd Stanu Cywilnego zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne.

Artykuły