„Zabrze – miasto przestrzenią rozwoju” – trwa realizacja projektu finansowanego z funduszy norweskich

Wodny plac zabaw, skatepark, tężnie solankowe, a także szereg ciekawych spotkań i wydarzeń dedykowanych m.in. młodzieży, studentom oraz seniorom – to tylko część projektów, które zrealizowane zostaną w Zabrzu w trakcie najbliższych trzech lat dzięki środkom pozyskanym z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

Projekt „Zabrze – miasto przestrzenią rozwoju” realizowany jest w Zabrzu w partnerstwie z Politechniką Śląską, Wyższą Szkołą Techniczną oraz przy współpracy z doradcami ze Związku Miast Polskich. Przedsięwzięcia podejmowane w ramach w/w projektu zrealizowane zostaną do 30 kwietnia 2024 r., a ich koszt zamknie się w kwocie 15 mln 328 tys. 498,86 zł, a dofinansowanie wyniesie 3 mln 371 tys. 346 euro.

Celem projektu jest zarówno rozwój społeczno-gospodarczy, jak i instytucjonalny. W ramach tego pierwszego nastąpi poprawa jakości życia w mieście, poprzez poprawę potencjału gospodarczego i społecznego, jakości środowiska naturalnego oraz jakości przestrzeni miejskich. Rozwój instytucjonalny zakładam.in. poprawę spójności działań i wzrost zaufania mieszkańców do instytucji publicznych, a także stworzenie standardów nowoczesnego świadczenia usług publicznych.

W ramach projektu „Zabrze – miasto przestrzenią rozwoju” nowe oblicze zyska Park Hutniczy. Zostanie odświeżony i wzbogacony o małą architekturę. To właśnie tutaj powstanie wodny plac zabaw i skatepark. Dzięki inwestycji Park Hutniczy stanowić będzie wspaniałe miejsce do spędzenia wolnego czasu dla całej rodziny.

Dzięki środkom pozyskanym z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w Kończycach (przy ul. Dorotki) i w Maciejowie (przy ul. Kondratowicza, w pobliżu Orlika) powstaną tężnie solankowe. Na ich wybudowanie przeznaczone zostanie blisko 1,5 miliona zł. Umowy na realizację obu obiektów zostały podpisane 29 września br. Zadanie zakończone zostanie w terminie do ośmiu miesięcy od podpisania umów, czyli do końca maja 2023 r. Dzięki tym inwestycjom nastąpi rewitalizacja przestrzeni, gdzie staną tężnie. Nie zabraknie tu stojaków na rowery i elementów małej architektury, w tym ławek i koszy na śmieci, a także ekologicznego oświetlenia.

Zyskał już Urząd Stanu Cywilnego w Zabrzu, który dostosowany został do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku zlikwidowano bariery architektoniczne, a komunikacja wizualna została poszerzona i dostosowana do grup docelowych o zróżnicowanych potrzebach.

Urząd Stanu Cywilnego w Zabrzu po dostosowaniu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Urząd Stanu Cywilnego w Zabrzu po dostosowaniu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Za nami już także pierwsze wydarzenia, które odbyły się w naszym mieście w ramach tzw. projektów „miękkich”. W trakcie ubiegłorocznych wakacji zorganizowano dwa turnusy półkolonii edukacyjno-zawodowych „Lato w Mieście”. Dzieci uczestniczące w zajęciach bawiły się, zwiedzały Zabrze oraz poznawały specyfikę różnych zawodów. Półkolonie koordynowało zabrzańskie Centrum Rozwoju Rodziny.

Natomiast pod koniec października rodziny rywalizowały w grze terenowej pn. „Zabrzańskie Diamenty”, dzięki której można było lepiej poznać naszą małą ojczyznę. Uczestnicy gry odwiedzili m.in. pomnik prof. Zbigniewa Religii, jedną z najstarszych dzielnic Zabrza – Zandkę i zrewitalizowaną Wieżę Ciśnień przy ul. Zamoyskiego aby dotrzeć na finał do Strefy Carnall, a dokładnie do Łaźni Łańcuszkowej Sztolni Królowa Luiza.

Środki pozyskane przez Zabrze z Norweskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone zostaną również na zorganizowanie ogólnodostępnych wydarzeń edukacyjnych, takich jak zajęcia plenerowe czy eventy ekologiczne, które szerząc wśród mieszkańców wiedzę i promując dobre praktyki przyczynią się do ochrony tych elementów środowiska, które są nam niezbędne do życia. Odbędą się też zajęcia dla dzieci i młodzieży pod patronatem PŚl i WST. W budynkach uczelni młodzi zabrzanie będą zgłębiać tajniki robotyki, informatyki czy biologii.

W ramach projektu „Zabrze – miasto przestrzenią rozwoju” powstanie też Miejski Standard Dostępności, który zakłada poprawę dostępności w mieście zgodnie z programem Dostępność Plus. Wytyczne wypracowane zostaną wspólnie z Politechniką Śląską, która przeprowadzi m.in. prace inwestycyjne w zakresie dostępności budynków użyteczności publicznej, a także warsztaty dla mieszkańców poruszające kwestie ważne dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Pozyskane przez nas środki norweskie w kwocie ponad 15 milionów złotych pozwolą na przeprowadzenie w naszym mieście opracowanych w trakcie konsultacji projektów i inwestycji, wśród których znajdą się m.in.: wodny plac zabaw, skatepark oraz dwie tężnie solankowe. Poza działaniami infrastrukturalnymi w ramach projektu organizujemy szereg ciekawych spotkań i wydarzeń dedykowanych m.in. młodzieży, studentom oraz seniorom. Fundusze norweskie przeznaczone zostaną także na dalszy rozwój systemu startupów – komentuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Logo - Fundusze Norweskie - Miasto Zabrze