Karol Okrasa gotował w Zabrzu!

W ramach projektu „Miasto Przestrzenią Rozwoju”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, w Kończycach i Maciejowie już wkrótce pojawią się tężnie solankowe, a Park Hutniczy zostanie zrewitalizowany. Z tej okazji na terenie Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Zabrzu-Kończycach (ul. Dorotki 3) odbył się wczoraj piknik, którego gwiazdą był popularny kucharz i osobowość telewizyjna – Karol Okrasa!

Na kończyckiej scenie można było zapoznać się z prezentacją dotyczącą walorów tężni solankowych, skorzystać z usług punktu doradzającego w sprawie dofinansowań do eko-inwestycji (np. wymiany pieca czy okien), posłuchać muzyki antystresowej, podziwiać wystawę „Mniej znaczy więcej”, a także uczestniczyć w szeregu konkursów dla całych rodzin.

W ramach projektu „Miasto Przestrzenią Rozwoju”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w naszym mieście powstaną m.in.: dwie tężnie, wodny plac zabaw w Parku Hutniczym oraz skatepark.

Wśród głównych celów projektu warto wymienić m.in.: poprawę jakości życia w mieście poprzez poprawę potencjału gospodarczego miasta, potencjału społecznego miasta, jakości środowiska naturalnego oraz jakości przestrzeni miejskich; poprawę spójności działań i wzrost zaufania mieszkańców do instytucji publicznych, stworzenie standardów nowoczesnego świadczenia usług publicznych oraz poprawę zdolności instytucjonalnych administracji miasta.

Oprócz materialnych efektów realizacji projektu odczuwalne będą również efekty niematerialne, w tym m.in.: zintensyfikowanie rozwoju miasta poprzez rozwój miejskich specjalizacji, wzmocnienie integracji mieszkańców, zwiększenie ich świadomości ekologicznej, uatrakcyjnienie przestrzeni miejskiej, a zarazem zwiększenie ilości inicjatyw na rzecz aktywnego spędzania wolnego czasu w „nowej” przestrzeni miejskiej.

Fundusze Norweskie Zabrze - logo