Warsztaty „Dlaczego ważna jest współpraca” już za nami!

„Dlaczego ważna jest współpraca?” na to ważne pytanie starali się odpowiedzieć doradcy ze Związku Miast Polskich, którzy 2 grudnia ub. roku oraz 10 lutego br. przeprowadzili cykl warsztatów dedykowanych pracownikom Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz miejskich jednostek samorządowych.

Głównym celem zajęć było podniesienie wiedzy i praktycznych umiejętności uczestników w zakresie partycypacji, a także wypracowanie modelowego sposobu planowania jej dla działań realizowanych przez samorząd. Na przykładzie trzech kluczowych inwestycji dla miasta uczestnicy wypracowywali wspólnie plan włączenia konkretnych grup mieszkańców w proces realizacji inwestycji.

Warsztaty zostały realizowane w ramach projektu „Miasto Przestrzenią Rozwoju” finansowanego z programu „Rozwój Lokalny” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz Budżetu Państwa.

Logo - Fundusze Norweskie - Miasto Zabrze