Szkolenie nt. współczesnego przywództwa i motywowania pracowników

„Strategiczne zarządzanie. Narzędzia współczesnego przywództwa i motywowania pracowników” to temat szkolenia realizowanego w ramach projektu „Miasto Przestrzenią Rozwoju”, które odbyło się w Ogrodzieńcu 27 i 28 lutego. Wzięli w nim udział reprezentanci Urzędu Miejskiego w Zabrzu, a także zabrzańskich jednostek miejskich.

Uczestnicy szkolenia mogli poszerzyć swoją wiedzę m.in. nt. zasad budowania autorytetu przez menedżera, komunikacji, motywowania, zarządzania w sytuacji kryzysowych, zarządzania emocji, koncepcji Herseya i Blancharda, poziomów neurologicznych Roberta Diltsa czy też podstaw autorytetu.

Szkolenia poprowadzili trenerzy: Jagoda Wąsowska i Grzegorz Gustaw.

Logo - Fundusze Norweskie - Miasto Zabrze