Budowa tężni – już na finiszu!

Pod koniec kwietnia przeprowadzono odbiór końcowy praz związanych z budową tężni solankowej, która powstała na terenie Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Kończycach przy ul. Dorotki 3. Oficjalnego otwarcia obiektu możemy się spodziewać już w przyszłym miesiącu.

Logo - Fundusze Norweskie - Miasto Zabrze

Budowa kończyckiej tężni i przygotowanie jej projektu zostało w całości dofinansowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2021-2024, w ramach Programu „Rozwój Lokalny” – projekt pn. „Miasto Przestrzenią Rozwoju”. W drodze przetargu publicznego w formie „zaprojektuj i wybuduj” na wykonawcę tego zadania wybrana została firma: AQUARIUS ŚRODA & HOLISZ Sp. z o. o. Koszt inwestycji wyniósł 615 457,81 zł brutto. Warto dodać, że tężnię ukończono przed terminem umownym.

Zakres robót budowlanych objął:
– wykonanie sześciokątnej tężni solankowej;
– dostawę/wykonanie podziemnego zbiornika/zbiorników na solankę;
– wykonanie kompletnej instalacji solankowej (automatyka, sterownia, pompa);
– dostawę/wykonanie kompletnej podziemnej studni technicznej;
– wykonanie rdzenia tarninowego z niecką sześciokątną;
– wyposażenie terenu w małą architekturę (ławki, kosze, stojak na rowery);
– montaż słupa z panelem fotowoltaicznym oraz akumulatorem (podstawowe zasilanie tężni)- część instalacji elektrycznej hybrydowej;
– budowę wewnętrznej instalacji elektrycznej z podłączeniem do istniejącego budynku (pomocnicze zasilanie tężni);
– wykonanie instalacji oświetlenia o źródłach światła LED RGB_W (do koloroterapii);
– montaż czujnika zbliżeniowego zintegrowany z instalacją solankową;
– montaż czujnika zmierzchu i wyłącznika czasowego zintegrowane z instalacją oświetleniową;
– budowę dojść pieszych i komunikacji wewnętrznej;
– montaż regulaminu.

 

Z dobroczynnego wpływu solanki będzie można korzystać także w Maciejowie, gdzie powstaje druga tężnia finansowana z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2021-2024.

Obiekt jest już wykonany w 70 proc. Tężnia, która budowana jest właśnie w Maciejowie, ma podobne wyposażenie, jak ta kończycka. Różnią się jednak kształtami. Ta powstaje w formie ośmiokąta, z okrągłą niecką. Tężnia maciejowska będzie miała jasny kolor, boczne przęsła oraz dużą pergolę, która obsadzona zostanie roślinami pnącymi. Koszt jej wykonania, wraz z dokumentacją, to 720 720,37 zł brutto.