Już w najbliższą sobotę otwarcie pierwszej tężni solankowej w Zabrzu

Mamy dobrą wiadomość dla mieszkańców naszego miasta. Już w najbliższą sobotę, o godz. 15.00, tężnia solankowa, która powstała na terenie Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Kończycach przy ul. Dorotki 3 zostanie oddana do użytku. Obiekt pod koniec kwietnia przeszedł końcowy odbiór prac.

W programie wydarzenia:

 • 15.00 – Ekologiczne warsztaty kreatywno-twórcze dla dzieci i rodziców
 • 16.00 – ReCyrkling – rodzinne warsztaty cyrkowe 
 • 17.00 – Otwarcie tężni, koncert zespołu NIVEL
 • 19.00 – Wystarczy błękit nieba – zabawa De Silvers

  Budowa kończyckiej tężni i przygotowanie jej projektu zostało w całości dofinansowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2021-2024, w ramach Programu „Rozwój Lokalny” – projekt pn. „Miasto Przestrzenią Rozwoju”. W drodze przetargu publicznego w formie „zaprojektuj i wybuduj” na wykonawcę tego zadania wybrana została firma: AQUARIUS ŚRODA & HOLISZ Sp. z o. o. Koszt inwestycji wyniósł 615 457,81 zł brutto. Warto dodać, że tężnię ukończono przed terminem umownym.

  Zakres robót budowlanych objął:
  – wykonanie sześciokątnej tężni solankowej;
  – dostawę/wykonanie podziemnego zbiornika/zbiorników na solankę;
  – wykonanie kompletnej instalacji solankowej (automatyka, sterownia, pompa);
  – dostawę/wykonanie kompletnej podziemnej studni technicznej;
  – wykonanie rdzenia tarninowego z niecką sześciokątną;
  – wyposażenie terenu w małą architekturę (ławki, kosze, stojak na rowery);
  – montaż słupa z panelem fotowoltaicznym oraz akumulatorem (podstawowe zasilanie tężni)- część instalacji elektrycznej hybrydowej;
  – budowę wewnętrznej instalacji elektrycznej z podłączeniem do istniejącego budynku (pomocnicze zasilanie tężni);
  – wykonanie instalacji oświetlenia o źródłach światła LED RGB_W (do koloroterapii);
  – montaż czujnika zbliżeniowego zintegrowany z instalacją solankową;
  – montaż czujnika zmierzchu i wyłącznika czasowego zintegrowane z instalacją oświetleniową;
  – budowę dojść pieszych i komunikacji wewnętrznej;
  – montaż regulaminu.