Za nami kolejne spotkanie dotyczące funduszy norweskich

2023-06-22

W ramach projektu pn. „Miasto przestrzenią rozwoju”, finansowanego z programu „Rozwój Lokalny” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, trwają systematyczne prace i konsultacje. W zabrzańskim magistracie odbyło się dzisiaj spotkanie Zespołu Koordynującego w/w projekt.

W trakcie obrad przedstawiono najważniejsze informacje dot. realizacji zadań wpisujących się w założenia projektu w naszym mieście. Dzięki pozyskanym przez Miasto Zabrze funduszom norweskim w naszym mieście powstały już dwie tężnie solankowe – w Kończycach i w Maciejowie. Kompleksowej rewitalizacji poddany zostanie również usytuowany w centrum Zabrza Park Hutniczy, gdzie wybudowany zostanie m.in. wodny plac zabaw oraz skatepark.

Wśród głównych celów realizowanego w Zabrzu projektu pn. „Miasto Przestrzenią Rozwoju” warto wymienić m.in.: poprawę jakości życia w mieście poprzez poprawę potencjału gospodarczego miasta, potencjału społecznego miasta, jakości środowiska naturalnego oraz jakości przestrzeni miejskich; poprawę spójności działań i wzrost zaufania mieszkańców do instytucji publicznych, stworzenie standardów nowoczesnego świadczenia usług publicznych oraz poprawę zdolności instytucjonalnych administracji miasta.

Oprócz materialnych efektów realizacji projektu odczuwalne będą również efekty niematerialne, w tym m.in.: zintensyfikowanie rozwoju miasta poprzez rozwój miejskich specjalizacji; wzmocnienie integracji mieszkańców; zwiększenie ich świadomości ekologicznej; uatrakcyjnienie przestrzeni miejskiej, a zarazem zwiększenie ilości inicjatyw na rzecz aktywnego spędzania wolnego czasu w „nowej” przestrzeni miejskiej. Działania podstawowe projektu w tym zakresie mają zainicjować proces zmian gospodarczo-społeczno-środowiskowych na terenie miasta,

Projekt realizowany będzie do 30 kwietnia 2024 r.

Całkowite maksymalne koszty kwalifikowalne w ramach projektu wynoszą 15 328 498,86 zł.

Dofinansowanie:  3 371 346,00  euro.

Logo - Fundusze Norweskie - Miasto Zabrze