Nowe domki dla ptaków i jeży

Blisko dwieście budek dla ptaków oraz kilkadziesiąt domków dla jeży trafiło do zabrzan w ramach akcji „Między niebem a ziemią. I polatać, i pojeżeć”, która odbyła się w naszym mieście w ramach  projektu „Miasto Przestrzenią Rozwoju” finansowanego z programu „Rozwój Lokalny” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu Miasta Zabrze.

Akcja zainaugurowana została w ub. czwartek w Centrum Organizacji Pozarządowych, gdzie odbyło się spotkanie z przedstawicielami rad dzielnic, organizacji pozarządowych i placówek oświatowych.

Chętni otrzymali budki dla ptaków i jeży do samodzielnego złożenia wraz z instrukcją ich właściwego montażu i konserwacji. O aspekt merytoryczny zadbał Tomasz Grochowski, ornitolog z ponad pięćdziesięcioletnim stażem, emerytowany pracownik Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu.

Tego samego dnia budki trafiły do prezesów zabrzańskich Rodzinnych Ogródków Działkowych, a w weekend do uczestników „Dnia Ziemi”, który zorganizowany został w Parku 12C. W ubiegłą niedzielę budki rozdysponowano wśród mieszkańców Maciejowa i Kończyc (gdzie powstają tężnie solankowe w ramach projektu „Miasto Przestrzenią Rozwoju”), a wraz z druhami OSP Kończyce oraz podopiecznymi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 9 i nr 10 udało się także powiesić kilka z nich na terenie Parku Hutniczego.