Trwa rewitalizacja Parku Hutniczego

2023-07-18

Widać już wyraźne postępy prac związanych z rewitalizacją Parku Hutniczego – najstarszego zabrzańskiego parku, mieszczącego się przy ul. Mikulczyckiej. Realizowane jest tam zadanie pn. „Tworzenie otwartych i dostępnych przestrzeni miejskich w Parku Hutniczym w Zabrzu w ramach projektu „Miasto przestrzenią rozwoju” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Umowę na realizację tego zadania podpisano w Sali historycznej zabrzańskiego Ratusza 24 maja br. Łączna wartość inwestycji wynosi 8 870 477,38 zł. Wykonawcą prac budowlanych jest Zakład Remontowo-Budowlany „PLAST-BUD” Mariusz Dawidowski. Zadanie ma zostać zrealizowane w terminie do sześciu miesięcy od podpisania umowy.

Aktualnie w Parku Hutniczym trwa wymiana gruntu na terenie budowanego właśnie skateparku oraz wodnego placu zabaw, trwają też prace związane z wykonaniem nawierzchni skateparku, powstaje budynek socjalno-techniczny przy wodnym placu zabaw, posadzono dwa młode drzewa w obrębie nowego skateparku oraz demontowane są istniejące nawierzchnie utwardzone w obszarze całego rewitalizowanego obszaru.

– Park Hutniczy to kolejne miejsce, któremu przywrócimy dawny blask – komentuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Dzięki rozmowom z mieszkańcami wiem, jak ważne i pożądane są inwestycje w infrastrukturę rekreacyjną i tereny zielone. Dlatego w ramach przygotowywanego projektu modernizacji parku zrealizujemy: plac zabaw oraz wodny plac zabaw, boisko do siatkówki, boisko wielofunkcyjne, siłownię zewnętrzną, miejsca do grillowania oraz skatepark. Ponadto, z myślą o naszych czworonożnych przyjaciołach zamierzamy przygotować wybieg dla psów Odrestaurowane zostanie także „źródełko Neptuna” w północnej części parku. Zadanie zostanie wykonane przy wykorzystaniu pozyskanych przez nas środków norweskich.

Pełen zakres prac w ramach zadania pn. „Tworzenie otwartych i dostępnych przestrzeni miejskich w Parku Hutniczym w Zabrzu w ramach projektu „Miasto przestrzenią rozwoju” obejmuje:

 • budowa obiektów rekreacyjno-zabawowych: wodny plac zabaw, skatepark, plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna, wybieg dla psów oraz wyposażenie ich w urządzenia rekreacyjno-zabawowe i nawierzchnię;
 • budowa budynku sanitarno-socjalnego wraz z infrastrukturą;
 • montaż obiektów małej architektury: pergole, ławki, siedziska, leżaki, kosze na śmieci, kosze do segregacji, budki dla ptaków i owadów, tablice informacyjne, stojaki na rowery, miejsca do grillowania (stoły, ławy, grille betonowe);
 • demontaże istniejących nawierzchni i elementów asfaltowych oraz betonowych;
 • wykonanie nowych ścieżek, placów i utwardzeń;
 • wykonanie instalacji oświetleniowej parku;
 • wykonanie instalacji wewnętrznych prowadzonych w terenie: wodociągowej, energetycznej, kanalizacji sanitarnej, technologicznej dla wodnego placu zabaw;
 • wykonanie instalacji wewnętrznych w budynku: wod.-kan., c.o. (pompa ciepła), elektrycznej i niskoprądowej (fotowoltaika, monitoring, zasilanie pompy ciepła i technologii basenowej), wentylacji mechanicznej;
 • budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla obsługi obiektów rekreacyjnych;
 • przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z demontażem jej fragmentu kolidującego z projektowanym wodnym placem zabaw;
 • wykonanie repliki poidełka Neptuna wraz z niezbędnymi podłączeniami;
 • oczyszczenie terenu zielonego ze śmieci, korzeni, połamanych gałęzi, wykarczowanie kolidujących samosiejek (nie wymagających pozwolenia na wycinkę) i pniaków;
 • nasadzenia drzew, krzewów, roślin towarzyszących i obsianie trawą;
 • uzupełnienie istniejącego ogrodzenia betonowego z montażem dwóch furtek.

Logo - Fundusze Norweskie - Miasto Zabrze