Inauguracja kolejnej edycji Akademii Dziecięco-Młodzieżowej

W ub. sobotę Akademia Śląska rozpoczęła kolejną edycję zajęć w ramach Akademii Dziecięco-Młodzieżowej. Na Wydziale Nauk Medycznych im. prof. Z. Religii w Zabrzu goszczono 100 uczniów, którzy rozpoczęli nowy rok akademicki na naszej zabrzańskiej uczelni. Gościem specjalnym inauguracji była tym razem Anna Morajko-Fornal, która wygłosiła krótki wykład inaugurujący nową przygodę, w której wezmą udział młodzi studenci.

W ramach zajęć prowadzonych w każdą sobotę Akademia Dziecięco-Młodzieżowa gwarantuje wszystkim uczestnikom: wspaniałą atmosferę, naukę przez zabawę, kreatywne warsztaty, przygotowanie do matury, a w ferie aktywnie spędzony czas na zimowym obozie dziecięco-młodzieżowym.

– Ważnym aspektem, na który kładziemy duży nacisk w ramach finansowania norweskiego jest zachęcanie młodych ludzi do nauki i poznawania lokalnego potencjału – dzięki Akademii chcemy pokazać, że Zabrze jest miejscem, które można poważnie rozpatrywać wybierając swoją drogę życiową i zawodową – komentuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Akademia Dziecięco-Młodzieżowa rozpoczęła działalność we wrześniu 2022 r. jako projekt realizowany przez Miasto Zabrze i Akademię Śląską (wcześniej – Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach).

Projekt jest współfinansowany przez Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021, a udział we wszystkich zajęciach jest dla uczestników bezpłatny.

Pozyskane przez Miasto Zabrze środki norweskie umożliwią rozwój umiejętności kluczowych, a młodzi ludzie przekonają się jakie mają możliwości studiowania i uczenia się bez konieczności wyjeżdżania z miasta.