Za nami kolejne spotkanie Sieci Wymiany Doświadczeń – Miasto Obywateli Empirie

Dobrym praktykom poświęcone było kolejne spotkanie uczestników Sieci Wymiany Doświadczeń – Miasto Obywateli Empirie, które odbyło się w Cieszynie 19 i 20 października.

Dwudniowy zjazd stał się płaszczyzną wymiany doświadczeń z zakresu partycypacji i skutecznego włączania mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Reprezentanci miast i gmin korzystających z funduszy norweskich rozmawiali tym razem o konkretnych przykładach dobrych praktykach realizowanych w ich społecznościach.
Główny organizator spotkania – Związek Miast Polskich – kolejny raz zadbał o wyjątkowo ciekawy program spotkania, w trakcie którego odbył się m.in. warsztat łączony dla Sieci Wymiany Doświadczeń – Miasto Obywateli Empirie oraz Sieci Liderów nt. „Miasto obywateli: razem kształtujemy nasze miasta”. Praca w grupach, które tworzyli włodarze miast i gmin wraz z pracownikami poszczególnych jednostek samorządowych pozwoliła na nową perspektywę w podejściu do omawianych problemów.
W programie zjazdu nie zabrakło też spotkania z gospodarzami miejsca – przedstawicielami Miasta Cieszyn, którzy oprócz omówienia dobrej praktyki „ze swojego podwórka”, pokazali też gościom najatrakcyjniejsze punkty na mapie turystycznej Cieszyna.
Logo - Fundusze Norweskie - Miasto Zabrze