Wystartowało Centrum Szkoleniowe Startupów

Pierwsze dwie grupy innowatorów rozpoczęły zajęcia w ramach Centrum Szkoleniowego Startupów w Zabrzu. Zajęcia odbywają się w systemie zjazdów weekendowych i potrwają do początku marca 2024 roku. Zakończą się prezentacjami w ramach DemoDay zorganizowanego z udziałem jurorów i inwestorów.

Celem tego projektu jest przygotowanie uczestniczek i uczestników do projektowania systemowego startupów (młodych spółek technologicznych) w różnych obszarach, za pośrednictwem których można wdrażać na rynek innowacyjne produkty i usługi. Dzięki wiedzy, pozyskanym umiejętnościom i przetrenowanym postawom w trakcie kursu, uczestniczki i uczestnicy posiądą kompetencje do budowania modeli biznesowych dla pomysłów wywodzących się zarówno ze świata biznesu, medycyny, gospodarki cyfrowej i innych. Dzięki startupom możliwe jest m.in. komercjalizacja badań naukowych i rozwojowych, a także wynalazków.

Szkolenie kadr do tworzenia firm i miejsc pracy bazujących na wiedzy i technologii jest elementem kierunku rozwoju gospodarczego Zabrza, konsekwentnie realizowanego w mieście w ramach procesu transformacji miasta i regionu postgórniczego w kierunku nowoczesnej gospodarki.

Zajęcia szkoleniowe stacjonarne dla 32 osób odbywają się w ramach projektu „Centrum Szkoleniowe Startupów, Technologii Cyfrowych i Medycznych”, będącego częścią programu Zabrze Przestrzenią Rozwoju. Program przygotowało Miasto Zabrze, z sukcesem pozyskując finansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Budżetu Państwa. Projekt CSS realizowany jest przez wyłonionego przez Miasto Zabrze wykonawcę w postaci Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.