Za nami konferencja podsumowująca projekt „Miasto przestrzenią rozwoju”

2024-03-18

O projektach zrealizowanych w naszym mieście dzięki wsparciu Norweskiego Mechanizmu Finansowego rozmawiali uczestnicy konferencji, która odbyła się w ub. piątek w odrestaurowanej Sali Witrażowej Muzeum Górnictwa Węglowego przy ul. 3 Maja. Przypomnijmy, że dzięki środkom z tzw. funduszy norweskich w naszym mieście wybudowane zostały dwie tężnie solankowe, wykonano prace budowlane w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zabrzu, trwa rewitalizacja Parku Hutniczego, działa Centrum Szkoleniowe Start-upów, a także prowadzone są projekty edukacyjne, integracyjne, animacyjne i ekologiczne.

Piątkowa konferencja podzielona była na trzy bloki tematyczne – „Rozwój”, „Przestrzeń” oraz „Miasto-Smart- ePartycypacja”. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele zabrzańskiego samorządu, w tym m.in.: prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, zastępca prezydenta Miasta Zabrze Katarzyna Dzióba, sekretarz Miasta Zabrze Małgorzata Giela, przewodnicząca Rady Miasta Zabrze Łucja Chrzęstek-Bar wraz z radnymi, reprezentująca Politechnikę Śląską prof. PŚ dr hab. Aleksandra Kuzior – prodziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Janusz Szewczuk – doradca strategiczny ze Związku Miast Polskich, a także naczelnicy wydziałów zabrzańskiego magistratu zaangażowanych w realizację projektów finansowanych z funduszy norweskich, przedstawiciele zabrzańskich przedsiębiorców, seniorów oraz radni Młodzieżowej Rady Miasta Zabrze.

W trakcie pierwszego z paneli dyskusyjnych pn. „Rozwój” przedstawiono różnorodne tematycznie projekty z aktywnych postaw społecznych, integracji oraz tożsamości lokalnej. Panelistami w tym bloku byli: dr Małgorzata Mańka-Szulik – prezydent Miasta Zabrze, prof. AŚ dr Aleksander Ostenda – rektor Akademii Śląskiej, Marzena Kliś – koordynator projektu Akademii Dziecięco-Młodzieżowej, Magdalena Aksamitowska-Kobos – dyrektor Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu, Agnieszka Duda – naczelnik Wydziału Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz Marek Dziubek – przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta Zabrze.

O działaniach podejmowanych na rzecz kompleksowej dostępności oraz zrozumienia znaczenia funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w przestrzeni publicznej mówili uczestnicy drugiego bloku tematycznego pn. „Przestrzeń”. Tym razem uczestnicy konferencji mogli wysłuchać opinii nst. osób: prof. PŚ dr hab. Aleksandry Kuzior – prodziekana Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Grażyny Szczepańskiej-Wabnic – naczelnika Wydziału Realizacji Projektów Urzędu Miejskiego w Zabrzu, Katarzyny Rejniak – zastępcy kierownika Wydziału Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Koninie, Heleny Budzanowskiej – przewodniczącej Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Zabrze, Krzysztofa Kiepury – motywatora, konferansjera, radiowca, dyrektora kreatywnego w FOR EDU oraz Remigiusza Habera – przedstawiciela Młodzieżowej Rady Miasta Zabrze.

Podczas bloku pn. „Miasto – Smart – ePartycypacja skupiono się na znaczeniu rozwoju instytucjonalnego oraz wdrożonych e-rozwiązań w zakresie świadczenia profesjonalnych usług dla mieszkańców oraz przedsiębiorców. W gronie panelistów zasiedli: Małgorzata Giela – sekretarz Miasta Zabrze, Adam Konka – prezes Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia, przedstawiciel Wydziału Informatyki i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Miejskiego w Zabrzu, Janusz Dramski – I Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Dominka Dąbrowska, Damian Cieślar – przedstawiciele Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Zabrze oraz Maja Łepkowska – przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta Zabrze.

W trakcie konferencji nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy fotograficznej dokumentującej zadania zrealizowane w ramach projektu. Autorem zaprezentowanych na niej zdjęć jest Paweł Janicki.

– Zabrze jest jednym spośród 29 polskich miast, które skutecznie sięgnęły po Fundusze Norweskie – stwierdziła podczas piątkowej konferencji prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Pozwoliło to m.in. na: budowę tężni w Maciejowie i Kończycach, utworzenie wodnego placu zabaw w centrum miasta, rewitalizację Parku Hutniczego, budowę skateparku, organizację szkoleń dla młodych przedsiębiorców, bezpłatne półkolonie dla dzieci i wiele innych cennych wydarzeń, spotkań i projektów społecznych. Program był bardzo trudny, ale warto było podjąć to wyzwanie. Dziękuję wszystkim urzędnikom i pracownikom miejskich spółek oraz jednostek, którzy uczestniczyli w procesie pozyskania, wykorzystania i rozliczania Funduszy Norweskich – dodała prezydent Zabrza.

Projekt „Miasto Przestrzenią Rozwoju” finansowany jest z programu „Rozwój Lokalny” współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021 oraz Budżetu Państwa.
W naszym mieście realizowany jest w partnerstwie z Politechniką Śląską i Akademią Śląską oraz przy współpracy z doradcami ze Związku Miast Polskich. Warto zaznaczyć, że o Fundusze Norweskie ubiegało się 212 miast. Po przeprowadzeniu wnikliwej weryfikacji zaakceptowano 29 najlepszych aplikacji. W projekcie uwzględniono szereg działań wskazanych przez mieszkańców w ramach takich obszarów jak: środowisko, społeczeństwo, przedsiębiorczość, przestrzeń i jej dostępność dla różnych grup mieszkańców.

Projekt realizowany będzie do 30 kwietnia 2024 r.

Całkowite maksymalne koszty kwalifikowalne w ramach projektu wynoszą: 15 328 498,86 zł.

Dofinansowanie:  3 371 346,00  euro.