Za nami kolejne spotkanie dotyczące funduszy norweskich

2023-03-29

W ramach projektu pn. „Miasto przestrzenią rozwoju” finansowanego z programu „Rozwój Lokalny” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 trwają systematyczne prace i konsultacje. W Urzędzie Miejskim w Zabrzu odbyło się dzisiaj spotkanie Zespołu Koordynującego projekt „Miasto Przestrzenią Rozwoju” dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W trakcie spotkania przedstawiono najważniejsze informacje dot. realizacji w/w projektu w naszym mieście. Dzięki funduszom norweskim w Zabrzu powstaną m.in.: dwie tężnie, wodny plac zabaw w Parku Hutniczym oraz skatepark.

Wśród głównych celów projektu warto wymienić m.in.: poprawę jakości życia w mieście poprzez poprawę potencjału gospodarczego miasta, potencjału społecznego miasta, jakości środowiska naturalnego oraz jakości przestrzeni miejskich; poprawę spójności działań i wzrost zaufania mieszkańców do instytucji publicznych, stworzenie standardów nowoczesnego świadczenia usług publicznych oraz poprawę zdolności instytucjonalnych administracji miasta.

Oprócz materialnych efektów realizacji projektu odczuwalne będą również efekty niematerialne, w tym m.in.: zintensyfikowanie rozwoju miasta poprzez rozwój miejskich specjalizacji; wzmocnienie integracji mieszkańców; zwiększenie ich świadomości ekologicznej; uatrakcyjnienie przestrzeni miejskiej, a zarazem zwiększenie ilości inicjatyw na rzecz aktywnego spędzania wolnego czasu w „nowej” przestrzeni miejskiej. Działania podstawowe projektu w tym zakresie mają zainicjować proces zmian gospodarczo-społeczno-środowiskowych na terenie miasta,

Projekt realizowany będzie do 30 kwietnia 2024 r.

Całkowite maksymalne koszty kwalifikowalne w ramach projektu wynoszą 15 328 498,86 zł.

Dofinansowanie:  3 371 346,00  euro.

Logo - Fundusze Norweskie - Miasto Zabrze