W Parku Hutniczym powstanie wodny plac zabaw. Otwarcie ofert

29 marca otwarto oferty w postępowaniu na realizację zamówienia pn. „Tworzenie otwartych i dostępnych przestrzeni miejskich w Parku Hutniczym w Zabrzu” w ramach projektu „Miasto przestrzenią rozwoju” finansowanego z programu „Rozwój Lokalny” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz Budżetu Państwa.

W ramach postępowania wpłynęło pięć ofert od nst. wykonawców:

 1. Garden Designers Sp. z o.o. z Lublina;
 2. KAPIBARA Sp. z o.o. Sp. k. z Knurowa;
 3. Mariusz Dawidowski prowadzący działalność pod nazwą: Zakład Remontowo-Budowlany PLAST-BUD Mariusz Dawidowski z Gliwic;
 4. AKG Architektura Krajobrazu Sp. z o.o. z Zabierzowa;
 5. Milimex S.A., ul. Olimpijska 7 z Siemianowic Śląskich.

Komisja przetargowa jest w trakcie badania i oceny ofert.

Wizualizacja wodnego placu zabaw w Parku Hutniczym w Zabrzu

Wizualizacja wodnego placu zabaw w Parku Hutniczym w Zabrzu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa rewitalizacja Parku Hutniczego, w tym m.in.:

 • budowa obiektów rekreacyjno-zabawowych: wodny plac zabaw, skatepark, plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna, wybieg dla psów oraz wyposażenie ich w urządzenia rekreacyjno-zabawowe i nawierzchnię;
 • budowa budynku sanitarno-socjalnego wraz z infrastrukturą;
 • montaż obiektów małej architektury: pergole, ławki, siedziska, leżaki, kosze na śmieci, kosze do segregacji, budki dla ptaków i owadów, tablice informacyjne, stojaki na rowery, miejsca do grillowania (stoły, ławy, grille betonowe);
 • demontaże istniejących nawierzchni i elementów asfaltowych oraz betonowych;
 • wykonanie nowych ścieżek, placów i utwardzeń;
 • wykonanie instalacji oświetleniowej parku;
 • wykonanie instalacji wewnętrznych prowadzonych w terenie: wodociągowej, energetycznej, kanalizacji sanitarnej, technologicznej dla wodnego placu zabaw;
 • wykonanie instalacji wewnętrznych w budynku: wod.-kan., c.o. (pompa ciepła), elektrycznej i niskoprądowej (fotowoltaika, monitoring, zasilanie pompy ciepła i technologii basenowej), wentylacji mechanicznej;
 • budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla obsługi obiektów rekreacyjnych;
 • przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z demontażem jej fragmentu kolidującego z projektowanym wodnym placem zabaw;
 • wykonanie repliki poidełka Neptuna wraz z niezbędnymi podłączeniami;
 • odczyszczenie terenu zielonego ze śmieci, korzeni, połamanych gałęzi, wykarczowanie kolidujących samosiejek (nie wymagających pozwolenia na wycinkę) i pniaków;
 • wyrównanie, oczyszczenie i rekultywacja istniejącej nawierzchni naturalnej trawnikowej oraz miejsc po likwidowanych utwardzeniach z przygotowaniem gleby do nowych nasadzeń;
 • nasadzenia drzew, krzewów, roślin towarzyszących i obsianie trawą;
 • przesadzenie dwóch młodych drzewek;
 • uzupełnienie istniejącego ogrodzenia betonowego z montażem dwóch furtek;
 • wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją projektową wraz z dostawą i montażem urządzeń i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania zaprojektowanych obiektów.