Wkrótce ruszy „Wakacyjny projekt edukacyjno – zawodowy dla aktywnych”

W ramach projektu pn. „Miasto Przestrzenią Rozwoju” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, Miasto Zabrze organizuje wakacyjny projekt edukacyjno – zawodowy dla aktywnych. Dzieci uczestniczące w półkoloniach będą się bawić, zwiedzać Zabrze i poznawać zawody.

Półkolonie, które proponujemy, to przykład na to, że nawet zostając w trakcie wakacji w mieście, nie musimy się nudzić. Dzieci, które wezmą w nich udział z pewnością spędzą czas ciekawie i aktywnie. W programie półkolonii znajdą się m.in. wycieczki do atrakcyjnych miejsc, poznawanie zawodów w miejscu ich realnego wykonywania, w warunkach zbliżonych do wykonywania ich na co dzień, a także nauka przedsiębiorczości.

Półkolonie edukacyjno-zawodowe dla dzieci z Zabrza, które koordynuje Centrum Rozwoju Rodziny, rozpoczną się 17 lipca. Wtedy wystartuje pierwszy turnus, który potrwa do 28 lipca. Drugi potrwa od 31 lipca do 12 sierpnia.

Informacje: Centrum Rozwoju Rodziny: +48 32 630-32-32 oraz crr@crr.miastozabrze.pl


Warunkiem zgłoszenia dziecka do uczestnictwa w „Wakacyjnym projekcie edukacyjno-zawodowym dla aktywnych” jest zapoznanie się i akceptacja regulaminu oraz dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów.

Zgłoszenia przejmowane są wraz z wypełnionym i podpisanym przez rodzica/opiekuna prawnego kompletem dokumentów:

  • osobiście: w sekretariacie Centrum Rozwoju Rodzimy w Zabrzu ul. Park Hutniczy 8, w godzinach otwarcia oraz,
  • za pośrednictwem skrzynki elektronicznej na: zapisy@crr.miastozabrze.pl z dopiskiem – rekrutacja „Wakacyjny projekt edukacyjno – zawodowy dla aktywnych”. Pierwszeństwo w rozpatrywaniu wniosków rekrutacyjnych będą miały wnioski kandydatek/kandydatów nie uczestniczących w zeszłorocznych półkoloniach „Lato w w Zabrzu”.

W celu zgłoszenia dziecka i wpisania na listę uczestników należy wypełnić i podpisać:

  1. Formularz Rekrutacyjny wraz z oświadczeniem opiekuna prawnego o braku przeciwwskazań do udziału dziecka w Projekcie.
  2. Kartę Kwalifikacyjną (ważne aby w rubryce dot. szczepień wpisać datę/rok, kiedy odbyło się szczepienie). Należy zaznaczyć, że osoby, które przesłały kartę w wersji elektronicznej zobowiązane są do dostarczenia wersji papierowej z uwagi na przepisy krajowe (w terminie naboru lub po otrzymaniu informacji o wynikach rekrutacji).
  3. Oświadczenia Uczestnika Projektu o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z RODO, stanowiące załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu.

Zapisy na półkolonie odbywają się od 30 maja do 6 czerwca. Ilość miejsc ograniczona.