Park Hutniczy zyska nowe oblicze!

Dzisiaj w sali historycznej zabrzańskiego Ratusza podpisano umowę na realizację zadania pn.: Tworzenie otwartych i dostępnych przestrzeni miejskich w Parku Hutniczym w Zabrzu w ramach projektu „Miasto przestrzenią rozwoju”. Łączna wartość inwestycji wynosi 8 870 477,38 zł. Zadanie zrealizowane zostanie w terminie do 6 miesięcy od podpisania umowy.

Warto podkreślić, że spośród blisko 2500 tysiąca polskich gmin Miasto Zabrze znalazło się w gronie 29 jednostek samorządu terytorialnego, które skutecznie pozyskały środki z funduszy norweskich. To ok. 15 milionów złotych, dzięki którym w Zabrzu zrealizowanych zostanie wiele projektów – zarówno miękkich, a wśród nich półkolonie dla najmłodszych, warsztaty dla rodziców i opiekunów czy gry miejskie dla całych rodzin, jak i twardych – wśród których warto wymienić tężnie solankowe, wodny plac zabaw, zlikwidowanie barier architektonicznych w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego, czy właśnie rekultywację Parku Hutniczego.

W spotkaniu, podczas którego podpisana została umowa na rewitalizację Parku Hutniczego w Zabrzu udział wzięli m.in.: prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, Mariusz Dawidowski – właściciel Zakładu Remontowo-Budowlanego „PLAST-BUD” (wykonawca), Michał Bujara (kierownik budowy) oraz projektant I etapu – Mirosław Barcik z firmy FERO+ENSO.

– Park Hutniczy to kolejne miejsce, któremu przywrócimy dawny blask – komentuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Dzięki rozmowom z mieszkańcami wiem, jak ważne i pożądane są inwestycje w infrastrukturę rekreacyjną i tereny zielone. Dlatego w ramach przygotowywanego projektu modernizacji parku zrealizujemy: plac zabaw oraz wodny plac zabaw, boisko do siatkówki, boisko wielofunkcyjne, siłownię zewnętrzną, miejsca do grillowania oraz skatepark. Ponadto, z myślą o naszych czworonożnych przyjaciołach zamierzamy przygotować wybieg dla psów Odrestaurowane zostanie także „źródełko Neptuna” w północnej części parku. Zadanie zostanie wykonane przy wykorzystaniu pozyskanych przez nas środków norweskich.

Zakres prac:

 • budowa obiektów rekreacyjno-zabawowych: wodny plac zabaw, skatepark, plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna, wybieg dla psów oraz wyposażenie ich w urządzenia rekreacyjno-zabawowe i nawierzchnię;
 • budowa budynku sanitarno-socjalnego wraz z infrastrukturą;
 • montaż obiektów małej architektury: pergole, ławki, siedziska, leżaki, kosze na śmieci, kosze do segregacji, budki dla ptaków i owadów, tablice informacyjne, stojaki na rowery, miejsca do grillowania (stoły, ławy, grille betonowe);
 • demontaże istniejących nawierzchni i elementów asfaltowych oraz betonowych;
 • wykonanie nowych ścieżek, placów i utwardzeń;
 • wykonanie instalacji oświetleniowej parku;
 • wykonanie instalacji wewnętrznych prowadzonych w terenie: wodociągowej, energetycznej, kanalizacji sanitarnej, technologicznej dla wodnego placu zabaw;
 • wykonanie instalacji wewnętrznych w budynku: wod.-kan., c.o. (pompa ciepła), elektrycznej i niskoprądowej (fotowoltaika, monitoring, zasilanie pompy ciepła i technologii basenowej), wentylacji mechanicznej;
 • budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla obsługi obiektów rekreacyjnych;
 • przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z demontażem jej fragmentu kolidującego z projektowanym wodnym placem zabaw;
 • wykonanie repliki poidełka Neptuna wraz z niezbędnymi podłączeniami;
 • oczyszczenie terenu zielonego ze śmieci, korzeni, połamanych gałęzi, wykarczowanie kolidujących samosiejek (nie wymagających pozwolenia na wycinkę) i pniaków;
 • nasadzenia drzew, krzewów, roślin towarzyszących i obsianie trawą;
 • uzupełnienie istniejącego ogrodzenia betonowego z montażem dwóch furtek.

Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany „PLAST-BUD” Mariusz Dawidowski – wybrany został w drodze przetargu publicznego.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 – projekt „Miasto Przestrzenią Rozwoju” .