„Zabrze – Miasto Przestrzenią Rozwoju” – podsumowano kolejny etap realizacji projektu

2023-07-06

W sali historycznej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbyła się dzisiaj konferencja podsumowująca działania podejmowane w Zabrzu w ramach projektu „Zabrze – Miasto Przestrzenią Rozwoju” finansowanego z programu „Rozwój Lokalny”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa. Projekt realizowany jest w naszym mieście w partnerstwie z Politechniką Śląską oraz przy współpracy z doradcami ze Związku Miast Polskich.

W trakcie spotkania, w którym obok prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik udział wzięli m.in. wiceprezydent Katarzyna Dzióba, sekretarz Miasta Zabrze Małgorzata Giela, naczelnicy poszczególnych wydziałów UM w Zabrzu, przedstawiono najważniejsze informacje dot. realizacji w/w projektu. Dzięki funduszom norweskim w Zabrzu powstały już m.in. dwie tężnie – w Kończycach (ul. Dorotki) i w Maciejowie (ul. Kondratowicza), z których chętnie korzystają mieszkańcy czy specjalistyczna winda uwzględniająca potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Stanu Cywilnego. Wkrótce w Parku Hutniczym do użytku oddany zostanie wodny plac zabaw oraz skatepark. Dzięki inwestycji Park stanowić będzie wspaniałe miejsce do spędzenia wolnego czasu dla całej rodziny.

Wśród zadań nie inwestycyjnych, tzw. „miękkich”, które realizowane są w naszym mieście w ramach Funduszy Norweskich, warto wymienić m.in. zajęcia z aktywnych postaw – blok dla dzieci, młodzieży i rodzin oraz „Akademię Witalności” oraz projekt „Zostań z nami w weekend”, które służą integracji lokalnej społeczności.

W mieście prowadzone są także ogólnodostępne wydarzenia edukacyjne, takie jak zajęcia plenerowe czy eventy ekologiczne, które szerząc wśród mieszkańców wiedzę i promując dobre praktyki przyczynią się do ochrony tych elementów środowiska, które są nam niezbędne do życia.

Wśród głównych celów projektu „Zabrze – miasto przestrzenią rozwoju” warto wymienić m.in.: poprawę jakości życia w mieście poprzez poprawę potencjału gospodarczego i społecznego miasta, jakości środowiska naturalnego oraz jakości przestrzeni miejskich; poprawę spójności działań i wzrost zaufania mieszkańców do instytucji publicznych, stworzenie standardów nowoczesnego świadczenia usług publicznych oraz poprawę zdolności instytucjonalnych administracji miasta.

Oprócz materialnych efektów realizacji projektu odczuwalne będą również efekty niematerialne, w tym m.in.: zintensyfikowanie rozwoju miasta poprzez rozwój miejskich specjalizacji; wzmocnienie integracji mieszkańców; zwiększenie ich świadomości ekologicznej; uatrakcyjnienie przestrzeni miejskiej, a zarazem zwiększenie ilości inicjatyw na rzecz aktywnego spędzania wolnego czasu w „nowej” przestrzeni miejskiej. Działania podstawowe projektu w tym zakresie mają zainicjować proces zmian gospodarczo-społeczno-środowiskowych na terenie miasta,

Projekt realizowany będzie do 30 kwietnia 2024 r.

Całkowite maksymalne koszty kwalifikowalne w ramach projektu wynoszą: 15 328 498,86 zł.

Dofinansowanie:  3 371 346,00  euro.