„Miejski Standard Dostępności”. Ukończono prace inwentaryzacyjne, analizę dobrych praktyk i warsztaty

W ramach realizacji Programu Rozwoju Instytucjonalnego, mającego na celu kompleksową poprawę standardów dostępności Miasto Zabrze wraz z partnerem, którym jest w tym przypadku Politechnika Śląska, zakończyło w pierwszym kwartale br. zadanie polegające na przeprowadzeniu prac inwentaryzacyjnych, analizy dobrych praktyk oraz warsztatów z zakresu dostępności.

Przeprowadzono ankiety samooceny dostępności w miejskich jednostkach wraz z warsztatami z dostępności dla przedstawicieli tychże jednostek. Dodatkowo, wybrano też obiekty reprezentatywne dla konkretnych kategorii, w tym m.in.: tereny zielone, obiekty sportowe, obiekty świadczące usługi dla mieszkańców, czy też obiekty zabytkowe by w dalszych krokach przeprowadzić analizę dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej.

Kolejnym zadaniem realizowanym przez Miasto Zabrze w partnerstwie z Politechniką Śląską w ramach poprawy standardów dostępności w naszym mieście jest opracowanie tzw. „Miejskiego Standardu Dostępności”. Trwają właśnie prace nad opracowaniem tego dokumentu.

Logo Politechniki Śląskiej

Logo - Fundusze Norweskie - Miasto Zabrze